Vragen en antwoorden – algemeen

Wat houdt de cursus Kruislaaghout in?

De Cursus Kruislaaghout is een vierdaagse cursus die wordt gegeven door experts uit het vakgebied. Tijdens deze cursus leert u alles over kruislaaghout, wat u altijd al wilde weten, zoals:
• Basiseigenschappen
• Brandeigenschappen
• Geluidswering
• Aardbevingsbestendigheid
• Verbindingstechnieken
• Milieuaspecten
• Bouwsystemen
• Voor- en nadelen van de toepassing van kruislaaghout
• Construeren met kruislaaghout.

Daarnaast zijn ook een bezoek gepland aan een productielocatie in Duitsland en bezoeken aan vijf kruislaaghoutprojecten.

Wat is kruislaaghout / KLH / CLT?

Kruislaaghout (KLH) bestaat uit ten minste drie lagen kruiselings op elkaar gelijmde houten lamellen die worden samengevoegd tot platen van grote afmetingen. In het Engels heet het cross-laminated timber (CLT). Kruislaaghout dient voor dak-, vloer- en wandelementen.

Wat is de geschiedenis van kruislaaghout?

Kruislaaghout is begin jaren 1990 ontwikkeld in Zwitserland. In 1996 voegde Oostenrijk zich bij de gezamenlijke onderzoeksinspanning, wat resulteerde in het huidige kruislaaghoutproduct. Sinds 2000 is het gebruik van kruislaaghout in de bouw aanzienlijk toegenomen in Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De Verenigde Staten en Canada hebben het product eveneens ruim omarmd. De jaarproductie van het in de Duitstalige landen ontwikkelde kruislaaghout startte in 1995 met 25.000 m3. Daarna ging het snel: 125.000 m3 in 2005, 650.000 m3 in 2015, en dit jaar 2020 zal de teller naar verwachting stilstaan bij 1,25 miljoen m3.

Wat zijn de voordelen van kruislaaghout?

Met kruislaaghout kan efficiënter, veiliger en duurzamer worden gebouwd. De belangrijkste voordelen zijn:
• veiligheid door prefabricage in de fabriek
• lagere arbeidskosten: er is minder arbeid nodig om kruislaaghout te produceren
• lichtgewichtmateriaal: 20% van het gewicht van beton. Er kan worden volstaan met een lichtere fundering
• snellere constructie op de bouw: 30% sneller dan traditionele constructiemethoden
• hoge kwaliteit: door prefabricage met hoge precisie; qua sterkte vergelijkbaar met beton
• gemakkelijk aanpasbaar, zowel tijdens als na de bouw
• milieuvriendelijk: minder CO2-uitstoot, lagere CO2-voetafdruk door productie, hoge thermische prestaties en opslag (van CO2).

Wat gebeurt er als kruislaaghout nat wordt?

Hout dat gedurende korte perioden tijdens het bouwproces nat wordt, vormt geen probleem. Bouwen met kruislaaghout gaat razendsnel. Daardoor is de blootgestelde tijd aan natte omstandigheden verwaarloosbaar. Het kruislaaghout droogt snel op en herneemt z’n gewenste vochtgehalte. Door de maatvastheid werkt het hoegenaamd aanzienlijk minder, zeker in vergelijking met houtskeletbouw.

Is vervorming en krimp een probleem in gebouwen van kruislaaghout?

Zeker niet. De kruiselingse laminering der lamellen levert een bijzonder maatvast product op, dat elke vervorming of krimp in het paneel tegengaat. Dit is het grote verschil tussen massief houten panelen en houtskeletbouwsystemen.

Kraakt en beweegt een gebouw van kruislaaghout?

Nee. De prestaties van een dergelijk gebouw komen overeen met een betonnen gebouw. Ieder gebouw ondergaat bewegingen, veroorzaakt door allerlei lange- en kortetermijnfactoren. Deze kunnen allemaal worden bezworen via het ontwerp.

Wat is het brandrisico van een kruislaaghouten gebouw?

Hout heeft goede thermische isolatie-eigenschappen. Wanneer het verbrandt, ontstaat er een koollaag, waardoor de brand niet verder in het hout doordringt. Zo blijft de constructieve sterkte behouden. Daarom kunnen grote en dikke elementen, zoals kruislaaghout, worden toegepast in onbeschermde situaties waar niet-brandbare materialen als smeltgevoelig staal speciale brandbeveiliging vereisen. Kruislaaghout heeft bij volledige blootstelling een uitstekende brandwerendheid; vaak wordt het ook wel enigszins overgedimensioneerd. Om nog meer veiligheid te creëren, worden sprinklers, gipsplaten, brandwerende folies e.d. gebruikt.

Hoe presteert kruislaaghout qua akoestiek (geluid)?

De akoestische prestaties van kruislaaghout zijn uitstekend en komen overeen met andere constructiemethoden. De dikke, massieve doorsnede maakt het mogelijk zeer goede akoestische prestaties te behalen voor zowel vloeren, wanden als plafonds. Zoals bij andere constructievormen is kruislaaghout niet geheel afhankelijk van het basismateriaal om de vereiste akoestische prestaties te leveren. Voor vloeren in woongebouwen zoekt men vaak oplossingen in een betonlaag, zandpakket, grindstorting e.d. om een hogere geluidswering te halen.

Presteert een kruislaaghouten gebouw thermisch beter dan een stalen of betonnen gebouw?

Inderdaad. Hout is een slechte warmtegeleider, dus een goede warmte-isolator. Staal en beton daarentegen laten meer warmte door. Kruislaaghouten gebouwen bieden voorts een extra thermisch voordeel: door het nauwkeurige fabricageproces is de luchtlekkage binnen de gebouwschil verwaarloosbaar. De lucht behoudt de gewenste temperatuur en verdwijnt niet naar buiten. Dit gaat op voor zowel de koeling als de verwarming.