Jurrian Knijtijzer

Jurrian is architect en oprichter van Finch Buildings.
Finch Buildings ziet een wereld voor zich waarin gebouwen bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Met Finch Buildings moet duurzaam wonen beschikbaar worden voor iedereen. Het omlaagbrengen van de hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer, daarmee bijdragend aan het herstel van de balans op onze planeet. Alleen dan zijn we in staat om de grootst mogelijke impact te maken.
Jurrian maakt houten, duurzame en gezonde gebouwen met verplaatsbare en aanpasbare modules die altijd op de juiste locatie staan en daardoor geen leegstand kennen. Met deze cradle to cradle-modules werkt Finch Buildings aan diverse projecten nationaal en internationaal. Als conceptueel denker brengt hij duurzaamheid, gezondheid en architectuur niet alleen verbaal op een hoger niveau maar ook in de praktijk, waarbij hij antwoorden geeft op prangende vragen uit de samenleving.

Hij schudt mensen wakker door terug te komen op de oorsprong van architectuur en de betekenis van duurzaamheid, die hij veel breder interpreteert dan energiebesparing alleen. Een van zijn drijfveren is het geloof in een schonere en betere (bouw)wereld. Hij wil niet langer bouwen voor leegstand en de afvalberg.

Meer informatie over Jurrian Knijtijzer